Zmiana systemu pracy w GOPS Krzywda

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2020

W związku z pandemią COVID – 19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. przemieszczania się i zachowania dystansu społecznego oraz zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie od 3 listopada br. do odwołania ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.

 


Wszystkie sprawy kierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie prosimy załatwiać drogą elektroniczną gops@gminakrzywda.pl lub telefoniczną nr tel.: 25 755 12 89 w godzinach 8.00 - 16.00; skrzynka e-puap: GOPS_Krzywda

Dopuszcza się bezpośrednią obsługę klienta, jedynie w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym oraz uznaniu przez tego pracownika konieczności osobistego stawiennictwa i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów do Ośrodka, prosimy korzystać ze skrzynki na listy umieszczonej przy wejściu do budynku od strony spółdzielni socjalnej. Skrzynka ta pełni funkcję „skrzynki podawczej”. Wszystkie dokumenty wrzucone do tej skrzynki należy uważać jako dostarczone do Ośrodka.

Prosimy o wyrozumiałość, zrozumienie i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.