Podprogram 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS –

PODPROGRAM 2023

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OSÓB DO STATUSU OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCEJ:

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH POWYŻSZEGO PODPROGRAMU REALIZOWANA BĘDZIE DO PAŻDZIERNIKA 2024 R.

Dokładne terminy i lokalizacje wydawania żywności będą zamieszczane na stronach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie oraz Urzędu Gminy w Krzywdzie.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027