Zespół interdyscyplinarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

 

 1.  Anna Smolak - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Łukowie  - kurator zawodowy,

 2.  Tomasz Ciężki - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie  - kierownik,

 3.  Joanna Piszcz - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie  - starszy specjalista pracy socjalnej,

 4.  Elżbieta Strzyżewska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie  - starszy specjalista pracy socjalnej,

 5.  Agnieszka Mościcka - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie  - specjalista pracy socjalnej,

 6.  Zofia Jodełka - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie  - specjalista pracy socjalnej,

 7.  Anna Grzybowska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie  -  specjalista pracy socjalnej,

 8.  Monika Kiełczykowska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie  - pracownik socjalny,

 9.  Michał Witek - przedstawiciel Komisariatu Policji w Adamowie  - dzielnicowy,

 10.  Adam Piszcz - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym  - pedagog,

 11.  Anna Czerniakowska - przedstawiciel Samodzielnego Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie  - pielęgniarka środowiskowa,

 12.  Zofia Mateńko - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - przewodniczący komisji,

 13. Monika Bosek - przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej "Promyk Nadziei" w Radoryżu Kościelnym  - prezes spółdzielni,

 14. Anna Grabowska - przedstawiciel Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie - kierownik.

 

 Wykaz placówek, które realizują programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.