Zespół interdyscyplinarny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą następujące osoby:

 1. Anna Smolak - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Łukowie – kurator zawodowy,

 2. Tomasz Ciężki – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – kierownik,

 3. Hanna Latoch - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – specjalista pracy socjalnej,

 4. Joanna Piszcz - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – starszy specjalista pracy socjalnej,

 5. Elżbieta Strzyżewska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – starszy specjalista pracy socjalnej,

 6. Agnieszka Mościcka - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – starszy pracownik socjalny,

 7. Marlena Sudowska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – pracownik socjalny,

 8. Zofia Jodełka - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – pracownik socjalny,

 9. Tomasz Burzecki – przedstawiciel Komisariatu Policji w Adamowie – dzielnicowy,

 10. Beata Skwarek – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przewodniczący komisji,

 11. Adam Piszcz- pedagog Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym,

 12. Anna Czerniakowska – przedstawiciel SSPZOZ w Krzywdzie – pielęgniarka środowiskowa.

 

 Wykaz placówek, które realizują programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.