Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe 1/2023

20 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe 2

 Krzywda, dn. 09.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w zakresie realizacji usługi

polegającej na zorganizowaniu 2 wyjazdów do teatru w Warszawie i 3 wyjazdów do kina w Łukowiew ramach projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

9 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

w zakresie realizacji usługi

polegającej na zorganizowaniu 2 wyjazdów do teatru w Warszawie i 3 wyjazdów do kina w Łukowiew ramach projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

23 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe