Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rekrutacja do projektu „Aktywny i pogodny senior w gminie Krzywda” nadal trwa.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że nadal trwa nabór do projektu: „Aktywny i pogodny senior w gminie Krzywda”.

Uczestnikami projektu będzie 90 osób, w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku poprodukcyjnym: kobiety 60+, mężczyźni 65+,bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Gminy Krzywda.

21 lipca 2021
Czytaj więcej o: Rekrutacja do projektu „Aktywny i pogodny senior w gminie Krzywda” nadal trwa.

Rekrutacja uczestników do projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”.

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021r. do 30.04.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 90 osób, w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Gminy Krzywda.

17 maja 2021