Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rekrutacja uczestników do projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE

AKTYWNY I POGODNY SENIOR W GMINIE KRZYWDA”

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Projekt pt. Aktywny i pogodny senior w Gminie KrzywdaNr: RPLU.11.02.00-06-0123/20 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

  1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  2. Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.04.2023 r.

  3. Obszar realizacji projektu obejmuje gminę Krzywda.

  4. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 90 osób starszych (75 kobiet i 15 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez świadczenie zintegrowanych usług społecznych w miejscu zamieszkania oraz świadczenie usług w Klubie Seniora.

  5. Niniejszym regulamin określa kryteria rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.

  6. Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników

  7. Klub Seniora będzie funkcjonował w trzech lokalizacjach i liczył będzie 90 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia: Bibliotece w Krzywdzie – 30UP, Filia Biblioteki w Hucie Dąbrowie – 30 UP, Filia Biblioteki w Okrzei – 30 UP.

  8. Budynki przeznaczone na zajęcia w klubie seniora posiadają ogrzewanie, dostęp do bieżącej wody, wyposażone kuchnie oraz toalety wewnątrz budynku i są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

 

17 maja 2021
Czytaj więcej o: Rekrutacja uczestników do projektu „Aktywny i pogodny senior w Gminie Krzywda”