Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że realizuje projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Partnerzy Projektu:

  • Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

  • Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

  • Gmina Gościeradów

  • Gmina Urzędów

  • Gmina Krzywda

  • Gmina Stanin

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021r. do 30.06.2023 r.

 

14 lipca 2021
Czytaj więcej o: Informacja