Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zostanie uruchomiony w Szkole Podstawowej w Radoryżu Kościelnym. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Krzywda grantu, w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie. Na sesji Rady Gminy Krzywda podjęto uchwała w sprawie utworzenia Ośrodka, który w ramach partnerstwa lokalnego tworzyć będą Gmina KrzywdaSzkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie. W ramach działalności Ośrodka do czerwca 2021 roku realizowane będą zajęcia, kursy i warsztaty dla osób dorosłych, mieszkańców Gminy Krzywda. Przeprowadzone zostaną między innymi działania dotyczące podnoszenia kompetencji wychowawczo – rodzicielskich, umiejętności poruszania się po rynku pracy, trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, szkolenia informatyczne, warsztaty rękodzieła, kursy kulinarne oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.