Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMATOR

Artykuły

AOON - edycja 2022

 

 

PROGRAM

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 finansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego

 

CEL PROGRAMU:

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym
dla:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

a – o stopniu znacznym lub

b – o stopniu umiarkowanym albo

c – traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

14 października 2021
Czytaj więcej o: AOON - edycja 2022

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

 

 

PROGRAM

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego

 

CEL PROGRAMU:

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2. osobami posiadającymi:

a – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b – orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

 

 

14 października 2021
Czytaj więcej o: Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Informacja - ogłoszenie 2021-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, iż w okresie od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Ośrodka przy ul. Łukowskiej 20, 21-470 Krzywda.

Powyższy termin jest nieprzekraczalny a wnioski złożone po 15.09.2021 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Druki wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda lub ze strony internetowej www.gops.gminakrzywda.pl

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się telefonicznie pod nr 25 755 12 89 lub osobiście pod wyżej wskazanym adresem.

 

31 sierpnia 2021