Jesteś tutaj: Start / Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, a wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od tego czy urządzenie grzewcze zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych w których wykorzystuje się urządzenia grzewcze zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 286 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 429 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 607,75 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 822,25 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

W Gminie Krzywda realizacją dodatku osłonowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie z siedzibą przy ulicy Łukowskiej 20. Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski pobrać można z poniższej strony internetowej

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/59

lub od 5 lutego 2024 roku w siedzibie Ośrodka.