Jesteś tutaj: Start / Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że zajmuje się obsługą wniosków na dodatek węglowy.

 

Obecnie GOPS w Krzywdzie w związku z oczekiwaniem na zamówione w drukarni wnioski, nie wydaje ich w formie papierowej. Wzory wniosków papierowych można pobrać poniżej, bądź ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wzorem wniosku i przygotowanie niezbędnych oświadczeń co pozwoli na szybsze procedowanie wniosku i wypłatę środków.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00 i w tych godzinach będą przyjmowane wnioski o dodatek węglowy.

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.

  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.

  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł