Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WYJAZD DO TEATRU

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Krzywda ogłasza nabór na wyjazd do teatru CAPITOL do Warszawy w dniu 22 lipca 2021 r. godz. 19.00. Zapraszamy osoby pełnoletnie z terenu gminy (grupa 50 osób).

Udział w wyjeździe jest bezpłatny – projekt grantowy „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Krzywda – inkubator kapitału społecznego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 25 7551289 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 do dnia 15.07.2021 r.

UDZIAŁ W WYJEŹDZIE MOŻLIWY JEST TYLKO PO UPRZEDNIM WYPEŁNIENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE UL. ŁUKOWSKA 20 21-470 KRZYWDA

2 lipca 2021

O projekcie

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Krzywda powstał w ramach umowy grantowej zawartej przez Gminę Krzywda z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, która w partnerstwie z Gminą Gościeradów, Gminą Krasnystaw, Gminą Kłoczew i Gminą Bukowsko realizuje przedsięwzięcie pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Krzywda – inkubator kapitału społecznego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, w ramach projektu grantowego Nr POWR.02.14.00-00-1012/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2 września 2020
Czytaj więcej o: O projekcie

Wywiad fokusowy

Przejdź do - Wywiad fokusowy

8 września 2020 r. w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Integracji w Krzywdzie odbyło się spotkanie kadry LOWE z udziałem 8 przedstawicieli instytucji lokalnych, pomocy społecznej oraz innych organizacji społecznych działających na terenie gminy Krzywda. Wspólna rozmowa i debata pozwoliła wypracować ciekawe wnioski, które zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji „LOWE”
w Radoryżu Kościelnym. Każdy chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, uwagami i przewidywaniami.

10 września 2020
Czytaj więcej o: Wywiad fokusowy