Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Rekrutacja

Zaproszenie na Spotkanie Rekrutacyjne 2019

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych w zbiorach

Zaproszenie na Spotkanie Rekrutacyjne 2020

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetważanie danych osobowych w zbiorach