Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Rekrutacja

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach