Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Zespół interdyscyplinarny

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą następujące osoby:

 1. Anna Smolak - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Łukowie – kurator zawodowy,

 2. Tomasz Ciężki – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – kierownik,

 3. Hanna Latoch - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – specjalista pracy socjalnej,

 4. Joanna Piszcz - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – starszy specjalista pracy socjalnej,

 5. Elżbieta Strzyżewska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – starszy specjalista pracy socjalnej,

 6. Agnieszka Mościcka - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – starszy pracownik socjalny,

 7. Patrycja Bagińska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – pracownik socjalny,

 8. Zofia Jodełka - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie – pracownik socjalny,

 9. Tomasz Burzecki – przedstawiciel Komisariatu Policji w Adamowie – dzielnicowy,

 10. Justyna Goławska – przedstawiciel organizacji pozarządowej - członek Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Wiejskiej "Szansa" w Krzywdzie,

 11. Adam Piszcz- pedagog Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym,

 12. Anna Czerniakowska – przedstawiciel SSPZOZ w Krzywdzie – pielęgniarka środowiskowa.

 

 Wykaz placówek, które realizują programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.