Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że zajmuje się obsługą wniosków na dodatek węglowy.

 

Obecnie GOPS w Krzywdzie w związku z oczekiwaniem na zamówione w drukarni wnioski, nie wydaje ich w formie papierowej. Wzory wniosków papierowych można pobrać poniżej, bądź ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wzorem wniosku i przygotowanie niezbędnych oświadczeń co pozwoli na szybsze procedowanie wniosku i wypłatę środków.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00 i w tych godzinach będą przyjmowane wnioski o dodatek węglowy.

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?