Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Aktualności

Artykuły

Zapytanie ofertowe obejmujące szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń/kursów dla Uczestników Projektu

"Niepokonani 4" - edycja 2

2 grudnia 2022

Zapytanie ofertowe obejmujące szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń/kursów dla Uczestników Projektu

28 czerwca 2022

Rozeznanie Rynku - Na wycenę indywidualnego doradztwa zawodowego

Lublin, dnia 30.05.2022 r.

ROZEZANIE RYNKU

Na wycenę indywidualnego doradztwa zawodowego

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku w ramach projektu „Niepokonani 4” RPLU.11.02.00-06-0025/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 

30 maja 2022
Czytaj więcej o: Rozeznanie Rynku - Na wycenę indywidualnego doradztwa zawodowego