Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

27 lipca 2021

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Krzywda ogłasza nabór na warsztaty z zakresu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, które odbędą się w dwóch grupach 10 osobowych w dniach 2 i 3 sierpnia 2021 r. od godz. 10.00. Zapraszamy osoby pełnoletnie z terenu gminy (20 osób).

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny – projekt grantowy „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Krzywda – inkubator kapitału społecznego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 25 7551289 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 do dnia 30.07.2021 r.

 UDZIAŁ W WARSZTATACH MOŻLIWY JEST TYLKO PO UPRZEDNIM WYPEŁNIENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE UL. ŁUKOWSKA 20 21-470 KRZYWDA