Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Refundacja podatku VAT za gaz ziemny wykorzystany do ogrzewania gospodarstwa domowego

3 lutego 2023

Decyzją Wójta Gminy Krzywda, refundacją podatku VAT za gaz ziemny wykorzystany do ogrzewania gospodarstwa domowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest piec zasilany gazem ziemnym, według zgłoszenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, czyli na dzień 21 grudnia 2022 roku oraz spełnianiu zapisanych w ustawie kryteriów dochodowych, gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT.

Wnioski w formie papierowej o refundację podatku VAT pobierać można i wypełnione składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Do wypełnionego wniosku należy załączyć: fakturę VAT za zużyte paliwo gazowe wystawione na wnioskodawcę, a także potwierdzenie zapłaty za tą fakturę. Kryterium dochodowe pozwalające skorzystać z refundacji podatku VAT wynosi: 2100 złotych netto dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1500 złotych netto na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wnioski składać można również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP lub mObywatel.

Więcej szczegółów dotyczących refundacji uzyskać można pod nr telefonu 25 755 12 89 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 Link do strony na www.gov.pl