Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

Zapytanie ofertowe obejmujące szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń/kursów dla Uczestników Projektu

28 czerwca 2022