Rekrutacja do projektu „Aktywny i pogodny senior w gminie Krzywda” nadal trwa.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2021


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, że nadal trwa nabór do projektu: „Aktywny i pogodny senior w gminie Krzywda”.

Uczestnikami projektu będzie 90 osób, w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku poprodukcyjnym: kobiety 60+, mężczyźni 65+,bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Gminy Krzywda.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

Usługi społeczne świadczone w miejscu zamieszkania

 • Usługi opiekuńcze

 • Usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii

Rozwój środowiskowy form pomocy, samopomocy i wsparcia środowiska

 • Warsztaty aktywizacyjne z zakresu kultury fizycznej,

 • Warsztaty informatyczne,

 • Warsztaty z rękodzieła,

 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy,

 • Warsztaty z pielęgnacji i wizerunku,

 • Doradztwo z dietetyki,

 • Wyjazd do teatru do Warszawy,

 • Wyjazdy do kina,

 • Wsparcie specjalistów ds. kultury zajęć w klubie seniora,

 • Cykliczne spotkania / kawiarenka,

 • Animacja zajęć w klubie seniora,

 • Usługi psychologiczne,

 • Poradnictwo prawne,

 • Poradnictwo rodzinno – socjalne

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem rekrutacji jest dostępny w Biurze Projektu: GOPS w Krzywdzie, oraz na stronach internetowych: https://gops.gminakrzywda.pl/ i https://gminakrzywda.pl/strona-glowna.


Rekrutacja trwa do momentu dokonania pełnego naboru uczestników.