OGŁOSZENIE - Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2021

 

        W związku z drugą transzą planowanych wypłat stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021, prosimy wszystkie osoby, które we wrześniu 2020 r. złożyły w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego o zgłaszanie się do siedziby tut. Ośrodka (Krzywda, ul. Łukowska 20) w dniach od 01.04.2021 r. do 15.04.2021 r. w celu złożenia oświadczenia o zgodzie na zmianę decyzji oraz zaświadczeń bądź oświadczeń o dochodach za miesiąc marzec 2021 r.

 

      Wzór oświadczenia o zgodzie na zmianę decyzji można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie przy ul. Łukowskiej 20, 21-470 Krzywda bądź ze strony internetowej gops.gminakrzywda.pl w zakładce stypendia szkolne i zasiłek rodzinny.