Zapytanie - badania lekarskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2020

Gmina Krzywda/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert w zakresie realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu badań lekarskich dla uczestników projektu „Niepokonani 3” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie