Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

 gorących posiłków wraz z dowozem dla podopiecznych

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług cateringowych – gorący posiłek oraz kosztów dowozu
do podopiecznych GOPS z terenu Gminy Krzywda w przeliczeniu za 1 kilometr.

Zapytanie ofertowe jest kierowane do osób indywidualnych, podmiotów gospodarczych jak również tzw. podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na podstawie odrębnych przepisów: ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2018, poz 1205 z późn. zm.); oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 z późn. zm.);

Pliki do pobrania